Newark, NJ to Norfolk, VA on 2022-05-25 Modify Filter
 • 12:45AM 3:00PM 14h15m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  AMTRAK STATION - 280 PARK AVENUE
 • 8:00PM 3:45AM 7h45m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  AMTRAK STATION - 280 PARK AVENUE
 • 8:45PM 7:45AM 11h
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  AMTRAK STATION - 280 PARK AVENUE
 • 10:45PM 12:35PM 13h50m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  AMTRAK STATION - 280 PARK AVENUE