Newark, NJ to Fredericksburg, VA on 2022-06-18 Modify Filter
  • 3:40PM 9:55AM 18h15m
  • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
    FREDERICKSBURG BUS STA - 1400 JEFFERSON DAVIS HWY
  • 11:45PM 12:35PM 12h50m
  • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
    FREDERICKSBURG BUS STA - 1400 JEFFERSON DAVIS HWY