Newark, NJ to Dayton, OH on 2022-06-02 Modify Filter
 • 12:45AM 5:15PM 16h30m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  DAYTON TROTWOOD BUS STA - 5136 SALEM AVE
 • 9:10AM 6:15AM 21h5m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  DAYTON TROTWOOD BUS STA - 5136 SALEM AVE
 • 3:05PM 8:10AM 17h5m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  DAYTON TROTWOOD BUS STA - 5136 SALEM AVE
 • 5:00PM 7:45AM 14h45m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  DAYTON TROTWOOD BUS STA - 5136 SALEM AVE