Savannah, GA to Durham, NC on 2022-06-18 Modify Filter
 • 12:15PM 5:25AM 17h10m
 • SAVANNAH BUS STATION - 610 W OGLETHORPE AVE
  DURHAM BUS STATION - 515 W PETTIGREW ST
 • 9:25PM 9:20AM 11h55m
 • SAVANNAH BUS STATION - 610 W OGLETHORPE AVE
  DURHAM BUS STATION - 515 W PETTIGREW ST
 • 11:50PM 4:40PM 16h50m
 • SAVANNAH BUS STATION - 610 W OGLETHORPE AVE
  DURHAM BUS STATION - 515 W PETTIGREW ST