Newark, NJ to Charleston, WV on 2022-06-18 Modify Filter
 • 12:45AM 4:40PM 15h55m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  CHARLESTON BUS STATION - 300 REYNOLDS ST
 • 3:30AM 11:40PM 20h10m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  CHARLESTON BUS STATION - 300 REYNOLDS ST
 • 9:05AM 11:45PM 14h40m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  CHARLESTON BUS STATION - 300 REYNOLDS ST
 • 11:15AM 9:30AM 22h15m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  CHARLESTON BUS STATION - 300 REYNOLDS ST
 • 5:25PM 12:15AM 30h50m
 • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
  CHARLESTON BUS STATION - 300 REYNOLDS ST