Newark, NJ to Charleston, WV on 2022-06-18 Modify Filter
  • 12:45AM 4:45PM 16h
  • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
    CHARLESTON BUS STATION - 300 REYNOLDS ST
  • 9:10AM 11:30PM 14h20m
  • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
    CHARLESTON BUS STATION - 300 REYNOLDS ST