Minneapolis, MN to Greensboro, NC on 2022-06-18 Modify Filter
 • 12:10AM 2:20PM 38h10m
 • MINNEAPOLIS BUS STATION - 950 HAWTHORNE AVE
  GREENSBORO BUS STATION - 234 A EAST WASHINGTON ST
 • 11:45AM 2:10AM 38h25m
 • MINNEAPOLIS BUS STATION - 950 HAWTHORNE AVE
  GREENSBORO BUS STATION - 234 A EAST WASHINGTON ST
 • 7:00PM 8:10AM 37h10m
 • MINNEAPOLIS BUS STATION - 950 HAWTHORNE AVE
  GREENSBORO BUS STATION - 234 A EAST WASHINGTON ST