Fresno, CA to San Ysidro, CA on 2021-09-25 Modify Filter
  • 8:15PM 3:20AM 7h5m
  • 1435 Fresno St. between Fresno St. Y Calle E; 93706
    727 E San Ysidro Blvd San Ysidro, CA 92173 (McDonalds Trolley Station)