Newark, NJ to Norfolk, VA on 2022-06-25 Modify Filter
  • 9:00PM 4:45AM 7h45m
  • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
    AMTRAK STATION - 280 PARK AVENUE
  • 10:45PM 12:35PM 13h50m
  • NEWARK BUS STATION - 1 RAYMOND PLAZA W
    AMTRAK STATION - 280 PARK AVENUE